Polski English Deutsch

Skuteczny środek Olejochłonny Sorbent Pp

Zatrzymuje i pochłania wszystkie oleje i produkty ropopochodne z powierzchni wód płynących, stojących i ścieków, a także z powietrza w instalacjach pneumatycznych. Ma zastosowanie w bazach paliwowych, przeładunkowych i transportowych, stoczniach, portach, elektrowniach i rafineriach w osadnikach, piaskownikach, ujęcia wody itp.

Właściwości sorbentu Pp:

  • olejochłonny - około 20 kg oleju na 1 kg sorbentu,
  • niezatapialny - nie nasiąka wodą,
  • prosty w utylizacji - spala się na CO2 i wodę,
  • nietoksyczny - bezwonny nie pyli,
  • występuje w postaci waty lub włókniny.
Produkt jest w formie konfekcjonowanej: zapory, maty, poduszki. O wymiarach podanych w tabeli lub innych na życzenie Klienta. Z pojedynczych zapór, poprzez łączenie na zakładkę za pomocą złączek, tworzy się zaporę sorbentową dowolnej długości ograniczającą i pochłaniającą rozlew oleju. Maty i poduszki mają zastosowanie przy wchłanianiu oleju z powierzchni wody lub miejsca jego wycieku.
Wszelkie prawa zastrzeżone © SORBENTY.COM