Polski
Wykonujemy usługi czyszczenia, mycia, odolejania, odtłuszczania, usuwania i ograniczania rozlewów, rekultywacji, oraz nadzoru i obsługi:
  • stacji paliw
  • obiektów wojskowych
  • podjazdów, placów manewrowych, garaży, parkingów
  • maszyn, urządzeń i transformatorów
  • hal i obiektów przemysłowych
  • podczyszczaczy, osadników, piaskowników
  • miejsc składowania odpadów
  • placów budowy
  • wód płynących i stojących
Pośredniczymy w odbiorze i zagospodarowaniu odpadów.
Wszelkie prawa zastrzeżone © SORBENTY.COM